Nederlands Englisch

Voetreflex massage

Voetreflexmassage is een massage van de voeten waarbij er vanuit wordt gegaan dat het hele lichaam terug te vinden is in de reflexzones van de voeten. Alle organen en lichaamsdelen zijn door zenuwen met reflexzones in de voet verbonden. Door middel van het masseren op deze reflexzones stimuleer je de bijbehorende lichaamsdelen en geef je de eerste aanzet tot genezing. Deze voetmassage zorgt ervoor dat uw lichaamsenergie weer beter kan gaan stromen. Het lichaamseigen genezingsvermogen zorgt voor de rest.